Spotkania

MSZA ŚWIĘTA NIEDZIELNA

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.”
J 6, 56

Eucharystia jest dla nas największym darem. Możemy w pełni zjednoczyć się z Chrystusem i oddać się Jemu na służbę. Dlatego też co tydzień staramy się troszczyć się o piękno liturgii.

11.30 (Kościół św. Bartłomieja Ap.) – Msza Święta młodzieżowa

11.00 (bazylika) – Msza Święta dla dzieci

ŚPIEW

„Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!”
Ps 33, 3

Jest nieodłącznym elementem naszej wspólnoty!
Towarzyszy nam na każdym spotkaniu i poza nimi.

niedziela 10.30 – w salce Syjon ma miejsce próba bezpośrednio przed Eucharystią

niedziela 10.00  – Oaza Dzieci Bożych ćwiczy pieśni, w kapitularzu klasztornym, na Mszę Święta dla dzieci o godz. 11.00

SPOTKANIA WSPÓLNOTOWE

„Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”
Flp 4, 4

Są integralnym elementem naszej formacji we wspólnocie i przez wspólnotę. Dzięki nim stanowimy jedność, mimo podziału na mniejsze grupy. Jest to czas radości w Duchu Świętym. Czas, który możemy spędzić razem, poznawać się i ubogacać wzajemnie.

Kiedy? – W piątki o godzinie 18.30

Gdzie? – W salce Syjon na ogrodach klasztornych

SPOTKANIA FORMACYJNE

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich
.” Mt 18, 20

Wprowadzają nas na drogę z Chrystusem. W małych grupach uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Zastanawiamy się nad sobą, własną tożsamością, nad naszą relacją z trójedynym Bogiem, z Maryją, z drugim człowiekiem.

Grupy formacyjne:

– Oaza Dzieci Bożych – an. Gabriela Flaszczyńska, an.kand. Sandra Surowiec, an.kand. Agnieszka Choczewska; spotkania: niedziela 9.00

przed II° ONŻ – an. Natalia Polaniak

– przed Iº ONŻ – an. Weronika Bielec

– przed IIº ONŻ – an. Monika Konrad

– przed IIIº ONŻ – o.mod. Jakub Lis

– po IIIº ONŻ – an. Gabriela Flaszczyńska

– formacja permanentna