Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata jest programem działania, którego celem jest walka o drugiego człowieka, walka z zagrożeniami, które niszczą godność osoby i poniżają zdrowe obyczaje społeczeństwa. Z tego powodu Krucjata Wyzwolenia Człowieka propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Do trwania w Krucjacie zaproszeni są ludzie dobrej woli, wszyscy, którzy pragną swoją abstynencją wspierać tych, który pić już nie mogą i tych, którzy nie potrafią powiedzieć „nie” .

Trwanie w Krucjacie jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zniewoleń i zagrożeń takich jak :

  • alkoholizm
  • narkomania
  • uzależnienie od massmediów
  • nikotyny
  • hazardu
  • seksu
  • sekt
  • komputerów

oraz wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi urzeczywistnić siebie zgodnie ze swoim powołaniem. 

Godło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

kwc1

 

Zawołaniem KWC są słowa „Nie lękajcie się”. Słowa często wypowiadane przez Chrystusa, a także często przywoływane przez Papieża Jana Pawła II. Przypominają one członkom KWC, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem.
Godłem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest tarcza, na której pod napisem „Nie lękajcie się” widnieje duży krzyż a pod nim z prawej strony duże „M”, z lewej – małe „m”.
Krzyż to znak krucjaty – wyprawy krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej tajemnicy wolności.
Litera „M” symbolizuje stojącą pod krzyżem Maryję – wzór naszego oddania się Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. Krzyż z literą „M” widnieje w herbie Papieża Jana Pawła II. Umieszczenie tych samych znaków na tarczy KWC jest przypomnieniem tego, co łączy Krucjatę z Papieżem.
Małe „m” po drugiej stronie krzyża to „my”, którzy stajemy na zawołanie Papieża, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją („Totus Tuus”) w oddaniu się Chrystusowi.

 

 

Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

 

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca.
Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego – Ojcu. W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.
Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie Sługą Bożym, Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami, dlatego, że utracili zdolność miłowania, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.

Kandydat a członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

 

Ksiądz Franciszek wyróżnił dwa rodzaje przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  tj.:

Kandydat – to osoba która deklaruje się przynależeć do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na okres jednego roku.

Członek –  to osoba która deklaruje się przynależeć do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka od chwili wstąpienia do niej do momentu ewentualnego wystąpienia. Bardzo często tą przynależność myli się z deklaracją do końca życia lub do końca trwania Krucjaty.

Kandydaci i członkowie KWC zobowiązują się:

*  nie pić napojów alkoholowych,

* nie częstować alkoholem,

* nie wydawać pieniędzy na alkohol,

*  modlić się za ludzi nadużywających alkoholu.

Krucjata jest związana zawsze z postem i  modlitwą. Nie jest to wyłącznie abstynencja, ale przede wszystkim pomoc w „uwalnianiu człowieka ze wszystkiego, co go zniewala i uwłacza jego godności”.

an. Anna Marcinkowska

Fragmenty pracy dyplomowej,
napisanej pod kierunkiem dr Anny Żarow – Nitoń