Grupy formacyjne

Formacja jest jednym z najważniejszych elementów w Ruchu Światło-Życie. Ma ona na celu stworzenia rzeczywistej, żywej i prawdziwej relacji uczestnika z Bogiem. By było to łatwiejsze do zrealizowania, to powstały poszczególne stopnie, dzięki którym możemy wspólnie wspinać się po kolejnych stopniach wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Oaza Dzieci Bożych (ODB):
– dzieci z klas szkół podstawowych (od 1. do 5. klasy)
– spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 9:00 w salkach na ogrodach klasztornych
– śpiew odbywa się na krużgankach klasztornych o godzinie 10:00 pod przewodnictwem s. Rity
– o godzinie 11:00 dzieci uczestniczą w Mszy Świętej ze słowem skierowanym specjalnie do nich, co jest kontynuacja ich formacji
– animatorki odpowiedzialne: an. Gabriela Flaszczyńska, an.kand. Sandra Surowiec, an.kand. Agnieszka Choczewska

Oaza Nowej Drogi (OND):
– młodzież z wyższych klas szkoły podstawowej (od 6. do 8. klasy)
– tematyką spotkań jest odkrywanie Boga w sobie („ja”), w drugim człowieku („ty”), oraz we wspólnocie („my”)
– spotkania odbywają się co tydzień w wyznaczonym przez konkretną grupę miejscu i czasie
– rozkład odpowiednich grup i animatorzy odpowiedzialni:

  • przed II° – an. Natalia Polaniak

Oaza Nowego Życia (ONŻ):
– młodzież licealna i starsza
-jednym z najważniejszych elementów tych stopni jest Droga Deuterokatechumenatu
– spotkania odbywają się co tydzień w wyznaczonym przez konkretną grupę miejscu i czasie
– rozkład odpowiednich grup i animatorzy odpowiedzialni:

  • przed I° ONŻ – an. Weronika Bielec
  • przed II° ONŻ – an. Monika Konrad
  • przed III°ONŻ – o.mod. Jakub Lis
  • po III° ONŻ – an. Gabriela Flaszczyńska

Więcej na temat struktur formacyjnych można przeczytać na naszej stronie m.in. TUTAJ. 🙂