Formacja

Cel formacji:

doprowadzenie człowieka do świadomości swojego chrześcijaństwa zapoczątkowanego przez Chrzest Święty

Trzy etapy formacji:

 1. ewangelizacja – moment odkrycia Chrystusa na nowo
 2. deuterokatechumenat – „szkoła Chrystusa”, formacja dojrzałego chrześcijanina, odkrywanie darów Kościoła, szukanie swojego miejsca w Kościele
 3. diakonia – formacja do służby

Metody:

 • przeżyciowa – przeżyć, doświadczyć, nie odbywa się na poziomie uczuć ale na płaszczyźnie rozumu i woli
 • samowychowawcza– uczestnik sam podejmuje trud swojej przemiany
 • rekolekcji zamkniętych – oderwanie od świata codziennego

 

Strona teologiczna metod:

 • zasada chrystocentryczna – Chrystus w centrum
 • zasada personalistyczno-maryjna – człowiek jest formowany w całości, Maryja najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka
 • zasada eklezjalna – (z łac. ecclesia – kościół i gr. synagoge – zebranie) formacja we wspólnocie i przez wspólnotę, która odkrywa świadomość bycia Kościołem

Charakterystyczne elementy programu formacyjnego:

 • 15-dniowe rekolekcje wakacyjne
 • Przewodnik postoazy
 • Cotygodniowe spotkania w małych grupach

– I etap – utrwalanie treści przeżytych rekolekcji (od wakacji do Adwentu)

– II etap – przygotowanie do rekolekcji danego stopnia (od Adwentu do wakacji)

 • Praca własna uczestnika – notatnik
 • Dni wspólnoty – pogłębiają jedność i dają okazję do świadectwa oraz odkrywania Kościoła-wspólnoty
 • Czynne uczestnictwo w życiu parafii, diecezji Kościoła powszechnego

Foska – starochrześcijański symbol ΦΩΣ (czyt.: FOS), ΖΩΗ (czyt.: ZOE) – gr. słowa światło-życie splecione literą omega, tworzące krzyż.foska4