Formacja

Cel formacji:

Doprowadzenie człowieka do świadomości swojego chrześcijaństwa zapoczątkowanego przez Chrzest Święty.

Trzy etapy formacji:

 1. ewangelizacja – moment odkrycia Chrystusa na nowo;
 2. deuterokatechumenat – „szkoła Chrystusa”, formacja dojrzałego chrześcijanina, odkrywanie darów Kościoła, szukanie swojego miejsca w Kościele;
 3. diakonia – formacja do służby.

Metody:

 • przeżyciowa – przeżyć, doświadczyć, nie odbywa się na poziomie uczuć ale na płaszczyźnie rozumu i woli;
 • samowychowawcza– uczestnik sam podejmuje trud swojej przemiany;
 • rekolekcji zamkniętych – oderwanie od świata codziennego.

Strona teologiczna metod:

 • zasada chrystocentryczna – Chrystus w centrum;
 • zasada personalistyczno-maryjna – człowiek jest formowany w całości, Maryja najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka;
 • zasada eklezjalna(z łac. ecclesia – kościół i gr. synagoge – zebranie) formacja we wspólnocie i przez wspólnotę, która odkrywa świadomość bycia Kościołem.

Charakterystyczne elementy programu formacyjnego:

 • 15-dniowe rekolekcje wakacyjne;
 • Przewodnik postoazy;
 • Cotygodniowe spotkania w małych grupach:
  • I etap – utrwalanie treści przeżytych rekolekcji (od wakacji do Adwentu);
  • II etap – przygotowanie do rekolekcji danego stopnia (od Adwentu do wakacji;
 • Praca własna uczestnika – notatniki;
 • Dni wspólnoty – pogłębiają jedność i dają okazję do świadectwa oraz odkrywania Kościoła-wspólnoty;
 • Czynne uczestnictwo w życiu parafii, diecezji Kościoła powszechnego.

Foska – starochrześcijański symbol ΦΩΣ (czyt.: FOS), ΖΩΗ (czyt.: ZOE) – gr. słowa światło-życie splecione literą omega, tworzące krzyż.

foska4