Poznaj Małe Siostry Baranka

 „Zranione, nigdy nie przestaniemy kochać.”
dewiza Zgromadzenia Małych Sióstr Baranka

Małe Siostry Baranka – do tego zgromadzenia zakonnego poszła jedna z naszych animatorek kilka lat temu.
Teraz, na kilka tygodni, do Krakowa przyjechały współsiostry Małej Siostry Żanety, by uczestniczyć w kursie językowym. Znalazły też czas by spotkać się z nami – oazowiczami z Mogiły.

Dowiedzieliśmy się jak wygląda przykładowy dzień Sióstr. Poznaliśmy historię tego zgromadzenia, która wszystkich bardzo zaciekawiła. Małe Siostry i Mali Bracia Baranka chcą być jak najbliżej ubogich, żebrzących – tych, którzy na pozór nie ma ją nic, ale jak się później okazuje, mają bardzo dużo, bo nie jest ważne co się posiada materialnego, ale co ma się w sercu. Pragną aby każdy człowiek, bogaty czy ubogi, otrzymał Światło Ewangelii Jezusa, Baranka Bożego, objawiające miłość Ojca do ludzi.

Dostaliśmy zaproszenie, by przyjechać do domu zgromadzenia w Choroniu (k.Częstochowy). Nie chcemy zmarnować takiej okazji i już planujemy wyjazd, by jeszcze bliżej poznać to młode zgromadzenie.

Więcej informacji o Małych Siostrach Baranka można przeczytać tutaj. 🙂